Doe het zelf tuinen
Image default
Bedrijven

Hoe ziet de toekomst van glastuinbouw eruit?

De omstandigheden die buiten heersen zijn lang niet altijd optimaal voor het kweken van bepaalde gewassen, integendeel. Dit heeft als gevolg dat er in veel landen (waaronder ook hier in Nederland) veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die glastuinbouw met zich meebrengt. Voor deze vorm van beschermde teelt geldt dat er een aantal zeer belangrijke voordelen verbonden zijn. Zo kan je door het creëren van optimale omstandigheden een specifiek gewas het hele jaar door kweken. Toch is vooral de impact van deze sector op het milieu een aanzienlijke doorn in het oog van onder meer onze beleidsmakers. Door de jaren heen zijn echter al aanzienlijke stappen ondernomen om deze sector te moderniseren .

Wat maakt glastuinbouw zo belangrijk?

Glastuinbouw is zo belangrijk omdat het erin slaagt om verschillende pijnpunten aan te pakken waar je mee geconfronteerd zou kunnen worden bij teelt in de openlucht. Zo geldt voor veel landen dat ze te maken hebben met onzekere weersomstandigheden. Deze maken het niet zelden onmogelijk om bepaalde gewassen te kunnen kweken. Door ervoor te kiezen om een volledig gecontroleerde omgeving te realiseren wordt dit wel mogelijk. Dat is precies wat er gebeurt in een kas.

In de kassen kan je zelf bepalen welke omstandigheden er gecreëerd moeten worden. Dit betekent niet alleen dat je kan bepalen wat de temperatuur moet zijn in de kas, wat bovendien ook te denken van de hoeveelheid aan lichtinval die is vereist? Daarnaast spreekt het voor zich dat ook de hoeveelheid aan water dat is vereist zeer specifiek kan worden bepaald. Dit alles zorgt er onder meer voor dat het beter mogelijk wordt om te bepalen wanneer bepaalde gewassen klaar zullen zijn.

Digitaal telen

Door het inzetten van big data en ICT is het mogelijk om te werken aan de verdere ontwikkeling van digitaal telen. Voor deze vorm van telen geldt dat ze wordt bestempeld als de toekomst van innovaties in de sector van de glastuinbouw. Ze gaat dan ook aanzienlijk verder dan enkel en alleen het bouwen van een kas. Doordat er ondersteuning wordt geboden bij teelt- evenals bedrijfsmanagement is het mogelijk voor toeleveranciers van kassen om concrete garanties op teeltprestaties te leveren. Het hoeft niet benadrukt dat dit een zeer belangrijk voordeel kan zijn.

Digitale infrastructuur voor de glastuinbouw

TNO heeft in samenwerking met de stichting Hortivation wereldwijd de standaard gezet voor wat de digitale infrastructuur voor de glastuinbouw betreft. De Common Greenhouse Ontology vormt de basis die hiervoor werd gecreëerd. Verder werd ook de zogenaamde Hortivation Hub ontwikkeld. Het gaat hierbij om een soort van wereldstekker die het mogelijk maakt om data tussen partijen op een veilige en tevens ook eenvoudige manier uit te kunnen wisselen.

Voor TNO geldt dat ze op deze infrastructuur nieuwe toepassingen ontwikkelt op het gebied van data driven bouw van kassen. Dit geldt ook voor data driven teelt. Het gevolg hiervan is dat er door de toeleveranciers van de kassen nieuwe diensten kunnen worden geleverd zoals bijvoorbeeld garanties op teeltprestaties. Op deze manier kan een zeer belangrijke meerwaarde worden gerealiseerd voor de sector van de glastuinbouw een duurzame gebouwen in het algemeen.