Doe het zelf tuinen
Image default
Woning en Tuin

De prijs van een gietvloer, waar wordt ze door bepaald?

Veel mensen stellen zich de vraag wat ze nu precies kunnen verwachten van de prijs van een gietvloer. Hoe interessant de eigenschappen van dit type vloer in de praktijk ook mogen zijn, het spreekt voor zich dat je bij het laten realiseren ervan ook altijd stil zal willen blijven staan bij de kosten die eraan verbonden zijn. Wat dit betreft zal je tot de vaststelling komen dat de kosten veelal een behoorlijk stuk beter meevallen dan in eerste instantie wordt verwacht. Dat is echter niet alles. Daarnaast zorgen de uitermate kwalitatieve eigenschappen van dit type vloer er namelijk eveneens voor dat je er jarenlang genot van zal ondervinden. Spreekt dit jou ook wel aan? Dan is het zonder meer een aanrader om de aanschaf van een gietvloer ook voor in jouw pand te overwegen.

Verschil tussen diverse soorten gietvloeren

De prijs van een gietvloer zal in eerste instantie vooral worden bepaald door het type exemplaar waar je gebruik van gaat maken. We maken op dit vlak dan ook concreet een onderscheid tussen enerzijds de polyurethaan gietvloer en anderzijds de epoxyvloer. Voor deze laatste geldt dat ze er in de praktijk bekend om staat per vierkante meter een stuk voordeliger uit te vallen in vergelijking met de polyurethaan versie. Dit gezegd hebbende dient er wel rekening mee te worden gehouden dat een gietvloer vervaardigd uit epoxy moeilijk combineer is met vloerverwarming. In ieder geval, is het voor jou van belang om te kunnen rekenen op een gietvloer met een zo laag prijskaartje? Dan is in de basis kiezen voor een epoxyvloer al een potentieel zeer interessante keuze. 

De drie hoofdzaken die de prijs van een gietvloer bepalen

In de basis zijn er buiten het type gietvloer ook nog een aantal andere elementen die een niet onaanzienlijke invloed kunnen uitoefenen op de kostprijs van deze vloer. De prijs van een gietvloer zal namelijk eveneens sterk worden beïnvloed door factoren zoals bijvoorbeeld de totale oppervlakte die moet worden gerealiseerd evenals de mogelijke voorbereiding van de ondergrond. Lang niet elke ondergrond is namelijk standaard geschikt voor het realiseren van een gietvloer. Er dient dan ook rekening mee te worden gehouden dat er mogelijks bepaalde voorbereidingswerkzaamheden zullen moeten worden uitgevoerd. Het spreekt voor zich dat ook deze bepaalde kosten met zich meebrengen. Hoe hoog die kosten zullen uitvallen is volledig afhankelijk van de situatie.

Welke andere elementen beïnvloeden de prijs van een dergelijke vloer?

De prijs van een gietvloer kan finaal nog worden beïnvloed door verschillende andere factoren. Voor heel wat mensen geldt bijvoorbeeld dat ze graag willen dat hun gietvloer wordt voorzien van een zogenaamde antisliplaag. Een dergelijke laag voorkomt dat je bij gebruik van de vloer gaat slippen met alle mogelijke gevolgen van dien. Bovendien is ook het creëren van zogenaamde uitzettingsvoegen iets waar extra kosten aan verbonden zijn. Dat geldt overigens ook voor het afwerken van de vloer met plinten. In ieder geval mag het duidelijk zijn, de prijs van een gietvloer kan in de praktijk nog sterk worden beïnvloed door menig aantal andere factoren. Zoveel is zeker.

Voor jouw nieuwe vloer kies je natuurlijk voor G-vloeren.nl.